Om Ekonomikunskap.com

Ekonomikunskap.com grundades 2009 med ambitionen att inspirera människor till att utveckla sin kunskap om ekonomi. De flesta människor lever livet enligt de gängse normer som samhället stipulerat snarare än att tänka fritt och på så vis uppnå högre höjder. Det finns två olika typer av individer; de som arbetar för pengar och de som låter pengarna arbeta för en själv. Min ambition är att försöka få läsarna att
tänka lite mer som den sistnämnda kategorin. Självklart är det inget fel att vara den förstnämnda kategorin, tvärtom, men tyvärr är det väldigt få som enbart via förvärvsarbete uppnår en stark och livskraftig ekonomi som skänker otaliga möjligheter snarare än inskränker din handlingsförmåga.

Pengarna i sig är dock ej slutmålet, dessa utgör ett grundfundament som möjliggör en livsstil och leverne på dina villkor, sedan är det du som fyller din vardag med mening. Du är dock VD över din egen ekonomi och då du besöker min hemsida hoppas jag att du bestämt dig för förändring - skapa en finansiell trygghet som skänker handlingsförmåga!

Pengar skänker ej lycka och vår viktigaste resurs är den tid vi har till vårt förfogande. Ingen vet hur lång tid vi disponerar över men en stark ekonomi gör att vi kan ta vara på tiden på det sätt vi vill, inte på det sätt vi tyvärr annars ofta måste.

Jag som grundat sidan heter Nicklas Andersson och är 27 år samt bor i Stockholm om än jag är norrlänning från Boden i grunden. Till vardags jobbar jag i finansbranschen på SEB och är tillika ordförande i Unga Aktiesparare Lidingö. Mitt intresse för ekonomi i allmänhet och aktiemarknaden i synnerhet har jag haft hela livet om än det sistnämnda tog fart runt 16-årsåldern. Jag har växt upp i organisationen Unga Aktiesparare där jag varit engagerad sedan 2006 då den första tiden var en kort tid i Bodens styrelse innan flytt till Stockholm. Min investeringshorisont är extremt långsiktig och utdelningar återinvesteras alltid och har så gjorts de senaste 10 åren. Min sparkvot är 65 % av disponibel inkomst och fram till dags dato har jag byggt upp en portfölj på två miljoner med mål om tre miljoner vid 30 år och 10-15 miljoner vid 40. I dagsläget har jag passiva inkomster på cirka 100 000 kr om året och en tillväxt i portföljen på > 300 000 kr per år vilket gör att jag upplever en viss handlingsfrihet. Till detta bör tilläggas att jag mycket väl kommer ihåg de 120 kr som jag tjänade som 14-åring efter några timmars hårt slit på en lokal hamburgergrill, de val jag stod inför var mycket glass från glassbilen eller att spara - jag valde det sistnämnda och har nu byggt upp en motståndskraftig ekonomi vilket jag självklart hoppas att även du gör!

Stort lycka till och hör gärna av dig mer ris eller ros till Nicklas (at) ekonomikunskap.com.

Väl mött,
Nicklas Andersson